Rozróżniaj poziomy postrzegania Rzeczywistości – nagranie video

Fot. Emilia Socha

 

Bardzo pomocne nagranie video: