Ten stan! (VIDEO)

Zapis z live’a o tym, co najważniejsze i gdzie czyha pułapka. A także, a może przede wszystkim o tym, od czego zależy Ten stan (flow, Obecności, Tu i Teraz).

*Powiązane z nagraniem Puść to ciało wolno!

Komentarze
bannersesja