Przekroczenie dualizmu (VIDEO) + cytaty z Kursu Cudów

 

Na czy polega pułapka uwięzienia w dualizmie? Gdzie jest wyjście? Prosto, klarownie i po ludzku 😉

Tu możesz nabyć niesamowite i natchnione książki Nuliny: KLIK

CYTATY Z KURSU CUDÓW, W TEMACIE WEBINARU:

*Kurs Cudów posługuje się językiem pojęć znanych z religii chrześcijańskiej, jednak nie jest to książka o religii, a najbardziej praktyczny i natchniony Przewodnik do całkowitego przekroczenia ego i odkrycia Czym Jesteś.”

„Analiza motywacji ego [czyjegoś] jest bardzo skomplikowana, bardzo zagmatwana i nigdy nie odbywa się bez udziału twojego własnego ego”

„Każdy brat ma moc, by cię wyzwolić, jeśli postanowisz być wolny. Nie możesz przyjąć od niego fałszywego świadectwa, jeżeli nie wydałeś fałszywego świadectwa o nim. Jeżeli on nie mówi do ciebie o Chrystusie, ty nie mówiłeś o Chrystusie do niego.”

„Zmartwychwstanie to całkowity triumf Chrystusa nad ego – nie poprzez atak, lecz poprzez wzniesienie się ponad nie.”

„Ty, który zaczynasz się budzić wciąż masz świadomość snów i jeszcze ich nie zapomniałeś. Zapomnienie snów i świadomość Chrystusa nadchodzą, gdy budzisz innych, by dzielili z tobą twoje odkupienie.”

„Odkupienie rozpoznaje się tylko poprzez dzielenie się nim.”

„Rzeczywisty świat zaiste może być postrzegany. Potrzeba do tego jedynie chęci nie postrzegania niczego innego.”

„Ego może widzieć nieco dobra, lecz nigdy nie samo dobro.”

„Każda miłująca myśl jest prawdziwa. Wszystko inne jest wołaniem o uzdrowienie i o pomoc, niezależnie od formy, jaką przybiera.”

„Temu, byś rozpoznał wszystkie wołania o pomoc jako dokładnie to, czym są, nie stoi na przeszkodzie nic prócz twej własnej, wyobrażonej potrzeby atakowania. Jedynie ona sprawia, że jesteś chętny, by angażować się w nieustanne „walki” z rzeczywistością, w których zaprzeczasz rzeczywistości potrzeby uzdrowienia poprzez czynienie jej nierzeczywistą.”

„Gdy nie potrafisz rozpoznać wołania o pomoc, odmawiasz pomocy.”

„Jedynie docenienie jest właściwą reakcją na brata. Należy mu się wdzięczność zarówno za jego miłujące myśli, jak i za jego wołania o pomoc, ponieważ i jedne i drugie zdolne są wnieść do twej świadomości miłość, jeśli je prawdziwie postrzeżesz.”

„Twoje interpretacje potrzeb twojego brata są interpretacjami twoich potrzeb. Udzielając pomocy, prosisz o nią, i jeżeli będziesz postrzegał w sobie tylko jedną potrzebę, zostaniesz uzdrowiony.”

Ucząc się przyjmować jedynie miłujące myśli w innych i traktować wszystko inne jako wołanie o pomoc, nauczył cię On, że sam lęk jest wołaniem o pomoc. Oto, co rozpoznanie lęku naprawdę oznacza. Jeżeli nie będziesz go chronił, On go zreinterpretuje. Taka jest bowiem ostateczna wartość nauczenia się, jak postrzegać atak jako wołanie o miłość. Nauczyliśmy się już, że lęk i atak są nieuchronnie ze sobą związane. Jeżeli jedynie atak wytwarza lęk i jeżeli ujrzysz atak jako wołanie o pomoc, którym on jest, będziesz musiał uzmysłowić sobie nierzeczywistość lęku. Lęk bowiem jest wołaniem o miłość, w nieświadomym rozpoznaniu tego, czemu zaprzeczono.”

„Lęk jest objawem twego własnego głębokiego poczucia straty. Gdy postrzegając go w innych, nauczysz się uzupełniać tę stratę, podstawowa przyczyna lęku zostanie usunięta. W ten sposób będziesz siebie uczył, że lęk w tobie nie istnieje. Środki do jego usunięcia znajdują się w tobie, a dowiodłeś tego poprzez ich dawanie. Lęk i miłość to jedyne uczucia, do których jesteś zdolny.”

„Duch Święty interpretuje lęk, zaiste go rozwiewa, ponieważ świadomości prawdy zaprzeczyć nie można. Tak Duch Święty zastępuje lęk miłością i tłumaczy błąd na prawdę.”

„Nie pozwól swojemu bratu nie pamiętać, ponieważ jego zapomnienie jest twoje. Twoje pamiętanie jednak jest jego pamiętaniem, gdyż Boga nie można pamiętać samemu.”

„Niezależnie od choroby jest tylko jedno remedium. Zostaniesz scalony, kiedy będziesz scalał, ponieważ postrzeganie w chorobie prośby o zdrowie jest rozpoznaniem w nienawiści wołania o miłość. Dawanie zaś bratu tego, czego on prawdziwie chce, jest ofiarowywaniem tego sobie, bo Wolą Twojego Ojca jest, byś znał swego brata jako siebie samego.”

Jedynie oczekiwanie [ataku] wzbudzi w tobie lęk, bo rzeczywistość nicości nie może wzbudzać lęku.”

„Nie lękasz się tego, co nieznane, lecz tego, co znane.”

„Zaprzeczać zaprzeczeniu doskonałości nie jest tak trudno, jak zaprzeczać prawdzie, i uwierzysz w to, czego możemy razem dokonać, gdy ujrzysz to dokonanym.”

„Nie powiodło się tobie, który usiłowałeś wygnać miłość, lecz musi się powieść tobie, który postanowiłeś wygnać lęk.”

„Gdy pokonamy lęk – nie ukrywając go, nie pomniejszając i nie zaprzeczając w żaden sposób jego doniosłości – właśnie to naprawdę zobaczysz. […] Jeżeli spojrzysz, Duch Święty osądzi, a on sądzi prawdziwie. Jego światło nie może jednak rozproszyć tego, co trzymasz w ukryciu, ponieważ nie ofiarowałeś tego Jemu, On zaś nie może wziąć tego od Ciebie.”

„Pamiętaj, że ci, którzy atakują, są ubodzy. Ich ubóstwo prosi o dary, a nie o dalsze zubażanie.”

„Jeżeli rozpoznasz, ze wszelki atak, jaki postrzegasz, jest w twoim własnym umyśle i nigdzie więcej, to wreszcie umiejscowisz jego źródło, a tam, gdzie on się zaczyna, musi się też skończyć.”

„Ego jest pewne, że miłość stanowi niebezpieczeństwo i jest to zawsze jego centralnym nauczaniem.”

„Szukaj i nie znajduj. Jest to jedyna obietnica, którą ego ci daje, i jedyna, której dotrzyma. Ego bowiem dąży do swojego celu z fanatycznym uporem, a jego osąd, choć poważnie zaburzony, jest całkowicie konsekwentny.”

Z miłością ?
Dominika

Komentarze
bannersesja

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here